Karmsund Brygge Marina

Det er etablert en båtforening i tilknytning til anlegget,  Karmsund Brygge Marina.
Bryggeanlegget har 58 plasser.
 
Havnereglement finner du her
Vedtekter for KBM finner du her
 
Styrets leder  er Oddfinn Thowsen  
mob.: 99253870  
e-post :othowsen@gmail.com