Karmsund Brygge Marina

Det er etablert en båtforening i tilknytning til anlegget,  Karmsund Brygge Marina.
Bryggeanlegget har 58 plasser.
 
Havnereglement finner du her 
Vedtekter for KBM finner du her
 
Styrets leder  er Jan Åge Fylkesnes  
e-post :ja-fylk@online.no